Acquisitie & verwerving

Fase 1

Van der Steeg is betrokken bij heel verschillende ontwikkel- en bouwprojecten. De wijze van acquisitie en verwerving van bouwlocaties en toekomstige projecten vertoont net zoveel variatie. Onze betrokkenheid ontstaat door:

Onze_aanpak_acquisitie_verwerving

Aankoop van kale bouwgrond of binnenstedelijke locatie

Een (agrarisch) ondernemer die grond wil verkopen of een eigenaar die kansen ziet voor herontwikkeling van een bestaand object. Al die ondernemers en eigenaren zijn bij Van der Steeg aan het goede adres. Voor hulp en begeleiding op weg naar een nieuwe, duurzame ontwikkeling van de locatie.

Of het nou gaat om ‘warme of koude grond’, om plekken waar op korte termijn sprake kan zijn van bouwactiviteit of om locaties waar wellicht in de wat verdere toekomst een nieuwe ontwikkeling aan de orde zal zijn. Wij denken met al die partijen mee en zoeken naar de best passende oplossing. Met respect voor de plek en de natuur. Wellicht komen we samen tot snelle aankoop van een grondpositie of misschien aankoop op een later moment. We staan klaar voor de begeleiding van de zoektocht naar die nieuwe, duurzame bestemming. Wij denken graag mee. Dat zijn we zo gewend.

Acquisitie en verwerving prijsvraag Van der Steeg

Prijsvraag vanuit gemeenten

Gemeenten zetten regelmatig eigen grondposities in om een ruimer woningaanbod of een beter passend woonzorgzone te realiseren. Marktpartijen worden via prijsvragen uitgedaagd aantrekkelijke, financieel haalbare voorstellen te doen. In samenwerking met een groep vertrouwde architecten en andere vaste partners doet Van der Steeg aan zulke competities mee. Als zo’n nieuwe ontwikkeling ons vervolgens wordt gegund, gaan we samen aan de slag. Om te realiseren, dat wat in het winnende plan is beloofd.

Acquisitie verwerving zorgvastgoed

Specifieke zorgvraag vanuit de samenleving

Nederland vergrijst. Feitelijk is er sprake van dubbele vergrijzing. We leven niet alleen langer, we zijn ook met veel meer ouderen. Onze samenleving vraagt van senioren dat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. In toenemende mate zoeken ouderen in nieuwe verbanden naar nieuwe, collectieve woonvormen, waar als het nodig is voldoende hoogwaardige zorg voorhanden is. Van der Steeg begrijpt die vraag en is regelmatig betrokken bij de ontwikkeling, realisatie en – als wenselijk – exploitatie van woningen en intramurale voorzieningen speciaal voor onze ouderen.

Steeds vaker merken we dat ook jongeren met een specifieke zorgvraag of groepen ouders, op zoek naar speciale zorg voor hun kinderen, op zoek zijn naar passende woon- en zorgoplossingen. Van der Steeg ondersteunt dergelijke initiatieven uit overtuiging. Door samen met gemeenten of zorgpartijen te zoeken naar locaties. Om vervolgens die ouders in alle stappen te begeleiden naar die zo gewenste woon-zorgvoorziening. Als initiatiefnemer heb je tijdens het gehele proces maar met één ontwikkelende bouwer te maken. En dat zij wij.

Acquisitie bouwteams Van der Steeg

Deelname in een bouwteam

Ontwikkelaars en corporaties zoeken al vroeg in de planontwikkeling naar bouwers. Van der Steeg doet graag mee aan bouwteams. Het beschikbaar stellen van onze kennis en kunde helpt optimale resultaten te bereiken.

Soms doet een ontwikkelende partij alle voorbereidingen zelf. En wordt ons na aanbesteding of inschrijving zo’n ontwikkeling gegund. Ook dan telt ons vakmanschap. Wij verzorgen de uitvoering voor tijdige realisatie. Met de kwaliteit die al zo lang vanzelfsprekend is.