Ontwikkeling & concept

Fase 2

Het startpunt van concept-ontwikkeling kan op twee punten verschillen:

Ontwikkeling-concept

1. Komen we als winnaar van een prijsvraag uit de bus, dan hebben wij met onze partners, ontwerpers en adviseurs, al het nodige voorwerk gedaan. Als ruimtelijke procedures vervolgens geen belemmering vormen en het nieuwe bestemmingsplan in kannen en kruiken is, gaan we aan de slag. De tijd die het kost om te ontwikkelen is korter en hierdoor kunnen we heel snel definitieve voorstellen doen.

Ontwikkeling en concept tweede startpunt

2. Mochten dergelijke procedures nog niet zijn afgerond, dan duurt de ontwikkeling langer. Onderzoek naar archeologie, bodem, ecologie, geluidbelasting en meer vraagt tijd. Herziening van het bestemmingsplan heeft zijn eigen dynamiek. Een nieuwe ontwikkeling moet passen in de omgeving. Wij besteden veel aandacht aan de betrokkenheid van omwonenden en andere belanghebbenden. Transparante participatie, een luisterend oor voor de wensen en zorgen in de omgeving, is essentieel voor het draagvlak voor verandering. Daarom nemen we iedereen graag mee in idee, plannen, proces en planning, zodat zij goed geïnformeerd zijn.

In deze fase maken wij gebruik van onze bouwstenen. Door Van der Steeg op basis van jarenlange ervaring goed doordachte oplossingen. Concepten die zich eerder hebben bewezen, of we ontwikkelen met onze eigen specialisten en partners nieuwe oplossingen. Wij vinden het belangrijk onszelf constant te verbeteren. Daarbij staan we open voor innovatieve, duurzame en circulaire toepassingen.

Ook kijken we altijd naar alternatieve aanwendbaarheid. Kan een object ooit voor een ander doel worden gebruikt? Wij zorgen er verder voor dat die bouwstenen passen bij wat er kan en mag. Ook kennen we de prijs van elke bouwsteen. Hierdoor ontstaat snel en makkelijk duidelijkheid over de vraag of een project (financieel en technisch) haalbaar is.

En zoals een opdrachtgever van ons mag verwachten, ook tijdens deze fase zijn wij het aanspreekpunt voor alle betrokken partijen. Van architect tot gemeente, van belegger tot uiteindelijke bewoner of verhuurder. Bij elke stap in het traject is Van der Steeg die betrokken bouwer.