N

Contact

Nazorgformulier

Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen gaat voor kwaliteit en een adequate aanpak van eventuele klachten en/of gebreken. Om je zo snel mogelijk te kunnen helpen, vul hieronder ons nazorgformulier in.

Van_der_Steeg_contactformulier_nazorgformulier

Onze nazorg

Wij streven ernaar om alle woningen perfect op te leveren. Toch kan het door uiteenlopende omstandigheden gebeuren dat er op- of aanmerkingen zijn. Wij adviseren u graag over een aantal zaken, voordat u een service-aanvraag indient. Hieronder leest u onze algemene voorwaarden van onze nazorg.

Garantie(termijnen)
Alle nieuwbouwwoningen en -appartementen worden verkocht onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. U dient zelf te beoordelen of uw probleem onder de afgegeven garantie valt. Om de garantietermijnen te bekijken klik hier.

Kosten
Indien de service aanvraag niet onder de garantieregeling valt, kunnen er soms kosten uit voortvloeien. Wij hanteren de volgende tarieven (indien er geen sprake is van garantie): voorrijkosten € 50,00 (exclusief BTW), arbeidsloon € 65,00 per uur (exclusief BTW) en eventuele materiaalkosten. Als na inspectie door ons blijkt dat de klacht niet onder de garantie valt of de garantietermijn is verstreken, mogen wij conform de Woningborgregeling inspectiekosten bij u in rekening brengen.