Algemene voorwaarden Nazorg

Van der Steeg Ontwikkelen & Bouwen gaat voor kwaliteit en een adequate aanpak van eventuele klachten en/of gebreken. Wij streven ernaar om alle woningen perfect op te leveren. Toch kan het door uiteenlopende omstandigheden gebeuren dat er op- of aanmerkingen zijn.

Wij adviseren u graag over een aantal zaken, voordat u een service-aanvraag indient. Hieronder leest u onze algemene voorwaarden van onze nazorg.

Garantie(termijnen)
Alle nieuwbouwwoningen en -appartementen worden verkocht onder de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. U dient zelf te beoordelen of uw probleem onder de afgegeven garantie valt. Om de garantietermijnen te bekijken klik hier.

Foto(’s)
Een service-aanvraag kunt u indienen via onderstaand nazorg formulier. Probeer uw informatie zo gedetailleerd mogelijk weer te geven en voeg foto’s van de situatie in detail toe, zodat wij meteen de inhoud van uw aanvraag goed kunnen zien.

Duur
Wij en onze onderaannemers/leveranciers streven ernaar de klacht binnen de verplichte termijn van acht weken te verhelpen. In de meeste gevallen worden klachten binnen afzienbare tijd afgehandeld.

Kosten
Indien de service aanvraag niet onder de garantieregeling valt, kunnen er soms kosten uit voortvloeien. Hiervan wordt u vooraf op de hoogte gesteld.
Wij hanteren de volgende tarieven (indien er geen sprake is van garantie): voorrijkosten € 40,00 (exclusief BTW), arbeidsloon € 45,00 per uur (exclusief BTW) en eventuele materiaalkosten.

Ontvangstbevestiging
Nadat wij uw inzending hebben ontvangen, krijgt u automatisch een ontvangstbevestiging. Wij nemen binnen 3 werkdagen contact met u op om de service-aanvraag te bespreken.

Uitgaande van een fijne samenwerking!

Team Nazorg