M

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Van_der_Steeg_Maatschappelijk_Verantwoord_Ondernemen

Wij bouwen en ontwikkelen huizen voor iedere bewoner, want iedereen verdient een thuis. Hierbij omarmen wij de 17 Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en focussen ons op de mens. De SDG’s zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Zo dragen wij als bedrijf onze verantwoordelijkheid voor de maatschappij.

In de buurt

Wij zijn onder andere betrokken bij lokale en regionale stichtingen en verenigingen. Naast sponsoring stellen wij ons bedrijf open voor de toekomst. Jongeren die willen excellereren in hun vak en zich klaarstomen voor ‘later’. Zo werken wij samen met Fundeon aan leerlingbouwplaatsen in Flevoland. Een initiatief om jongeren onder leiding van leermeesters op te leiden binnen de bouw.

Over de grens

Ook buiten onze eigen landsgrenzen dragen wij bij aan de maatschappij. In Bangladesh hebben wij meegewerkt aan onderzoek naar duurzamere bouwmaterialen voor betaalbare huisvesting. En in Burkina Faso dragen wij ons steentje bij in de vorm van microkredieten voor kansarme bevolkingsgroepen. In samenwerking met Woord en Daad en partnerorganisatie ACFIME helpen wij mensen daar aan een lening om te kunnen sparen en een beter leven op te bouwen. Zo bouwen we samen aan een bijzondere toekomst.